CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Sunday, May 1, 2011

Gaji Selepas Menjalani Latihan Asas

Kerjaya Perajurit Muda
GAJI SELEPAS MENJALANI LATIHAN ASASCalon-calon yang lulus latihan asas ketenteraan akan diberi gaji seperti berikut:

Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) peringkat pertengahan/tahap 2 dalam bidang ketukangan yang berkenaan dan memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan kepujian Bahasa Malaysia/Melayu (termasuk lulus ujian lisan) diberi gaji permulaan Gred Z1 Band 1: P1 T4
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan kepujian Bahasa Malaysia/Melayu (termasuk lulus ujian lisan) diberi gaji permulaan Gred Z1 Band 1: P1 T3
Atau sekurang-kurangnya memiliki Sijil Penilaian Menengah Rendah (PMR)/Sijil Rendah Pelajaran (SRP) dan lulus Bahasa Malaysia/Melayu pada peringkat peperiksaan tersebut diberi gaji Gred Z1 band 1: P1 T1
Pemberian Pangkat Permulaan Yang Lebih Tinggi.

Pangkat permulaan yang lebih yang tinggi boleh diberikan oleh Majlis Angkatan Tentera atau pihak yang diberi kuasa olehnya berdasarkan pengalaman kerja berkaitan atau dalam keadaan istimewa.
Penetapan Gaji Permulaan Yang Lebih Tinggi.

Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 boleh ditetapkan oleh Majlis Angkatan Tentera atau pihak yang diberi kuasa olehnya berdasarkan pengalaman kerja berkaitan atau dalam keadaan istimewa.
Pergerakan Gaji Tahunan. Pergerakan gaji tahunan adalah tidak secara automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan berdasar Laporan Penilaian Prestasi Individu.

PERLANTIKAN KE PANGKAT LANS KOPERAL ATAU SETARAF

Kenaikan Pangkat. Bagi mengendalikan urusan kenaikan pangkat, setiap kor bertanggungjawab melaksanakan Lembaga Kenaikan Pangkatnya sendiri untuk memilih dan mengesahkan kenaikan pangkat bagi mereka yang layak.

Seseorang Prebet atau setaraf adalah layak dipertimbangkan untuk dilantik ke pangkat Lans Koperal atau setaraf jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut

Ada kekosongan perjawatan.
Sekurang-kurangnya telah berada di dalam Band 3.
Telah berkhidmat selama sekurang-kurangnya 4 tahun.
Sihat tubuh badan dan BMI tidak melebihi 26.9 kecuali mereka yang mengalami kecacatan akibat tugas rasmi mengikut budibicara Ketua Perkhidmatan.
Mempunyai sifat-sifat kepimpinan.
Diluluskan oleh Pegawai Memerintah.

KENAIKAN KE PANGKAT KOPERAL ATAU SETARAF

Seseorang Lans Koperal atau setaraf adalah layak dipertimbang dinaikkan ke pangkat Koperal atau setaraf jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

Ada kekosongan perjawatan.
Telah berada di peringkat tertinggi ketukangan.
Telah lulus Kursus Kadar.
Telah menyandang pangkat Lans Koperal sekurang-kurangnya 2 tahun.
Sihat tubuh badan (taraf FE) dan BMI tidak melebihi 26.9 kecuali mereka yang mengalami kecacatan akibat tugas rasmi mengikut budibicara Ketua Perkhidmatan.
Mempunyai sifat-sifat kepimpinan.
Diperakui untuk kenaikan pangkat oleh Pegawai Pemerintah/Pegawai Memerintah.
Dilulus oleh Panglima Tentera Darat

KENAIKAN KE PANGKAT SARJAN ATAU SETARAF

Seseorang Koperal atau setaraf adalah layak dipertimbang dinaikkan ke pangkat Sarjan atau setaraf jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

Ada kekosongan perjawatan.
Telah menyandang pangkat Koperal sekurang-kurangnya 2 tahun termasuk pangkat pemangku.
Telah lulus kursus-kursus Pegawai tidak Bertauliah seperti yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan untuk Kor atau Rejimen berkenaan.
Sihat tubuh badan (taraf FE) dan BMI tidak melebihi 26.9 kecuali mereka yang mengalami kecacatan akibat tugas rasmi mengikut budibicara Ketua Perkhidmatan.
Mempunyai sifat-sifat kepimpinan.
Diperaku untuk kenaikan pangkat di dalam Laporan Penilaian Prestasinya.
Dilulus oleh Panglima Tentera Darat

KENAIKAN KE PANGKAT STAF SARJAN ATAU SETARAF

Seseorang Sarjan atau setaraf adalah layak dipertimbang dinaikkan ke pangkat Staf Sarjan atau setaraf jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

Ada kekosongan perjawatan.
Telah menyandang pangkat Sarjan sekurang-kurangnya 2 tahun termasuk pangkat pemangku.
Telah lulus kursus-kursus Pegawai tidak Bertauliah seperti yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan untuk Kor atau Rejimen berkenaan.
Sihat tubuh badan (taraf FE) dan BMI tidak melebihi 26.9 kecuali mereka yang mengalami kecacatan akibat tugas rasmi mengikut budibicara Ketua Perkhidmatan.
Mempunyai sifat-sifat kepimpinan.
Diperaku untuk kenaikan pangkat di dalam Laporan Penilaian Prestasinya.
Dilulus oleh Panglima Tentera Darat

KENAIKAN KE PANGKAT PEGAWAI WARAN II ATAU SETARAF

Seseorang Staf Sarjan atau setaraf adalah layak dipertimbang dinaikkan ke pangkat Pegawai Waran II atau setaraf jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

Ada kekosongan perjawatan.
Telah menyandang pangkat Staf Sarjan sekurang-kurangnya 2 tahun termasuk pangkat pemangku.
Telah lulus kursus-kursus Pegawai tidak Bertauliah seperti yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan untuk Kor atau Rejimen berkenaan.
Sihat tubuh badan (taraf FE) dan BMI tidak melebihi 26.9 kecuali mereka yang mengalami kecacatan akibat tugas rasmi mengikut budibicara Ketua Perkhidmatan.
Mempunyai sifat-sifat kepimpinan.

KENAIKAN KE PANGKAT PEGAWAI WARAN I ATAU SETARAF

Seseorang Pegawai Waran II atau setaraf adalah layak dipertimbang untuk dinaikkan ke pangkat Pegawai waran 1 atau setaraf jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

Ada kekosongan perjawatan.
Telah lulus kursus-kursus Pegawai tidak Bertauliah seperti yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan untuk Kor atau Rejimen berkenaan.
Sihat tubuh badan (taraf FE) dan BMI tidak melebihi 26.9 kecuali mereka yang mengalami kecacatan akibat tugas rasmi mengikut budibicara Ketua Perkhidmatan.
Mempunyai sifat-sifat kepimpinan.
Diperaku untuk kenaikan pangkat di dalam laporan penilaian Prestasinya.
Dilulus oleh Panglima Tentera Darat.

PANGKAT PEMANGKU

Seseorang askar-laskar yang dinaikkan ke pangkat Koperal atau setaraf dan ke atas, hendaklah diberi pangkat pemangku terlebih dahulu. Pegawai Memerintah boleh menyokong untuk dinaikkan ke pangkat sebenar setelah tidak kurang 6 bulan dan tidak lebih 12 bulan askar-laskar tersebut berada dalam pangkat pemangku. Pangkat pemangku akan dilucutkan apabila ianya tidak disokong ke pangkat sebenar selepas 12 bulan dalam pangkat pemangku.

PENETAPAN MATA GAJI

Apabila seseorang askar-laskar yang dinaikkan ke pangkat sebenar yang lebih tinggi, ia akan dibayar gaji di Peringkat 1 (P1) pangkat barunya dan Tangga (T) hendaklah pada matagaji yang berjumlah tidak kurang daripada satu kenaikan. Jika tangga (T) berjumlah kurang daripada satu kenaikan, ia akan dibayar satu Tangga (T) yang lebih tinggi.

ELAUN DAN KEMUDAHAN

Semua askar-laskar layak diberi elaun dan kemudahan di dalam Kumpulan Sokongan. Kadar elaun dan kemudahan yang layak dibayar selepas di daftar dan selepas menjalani Latihan Asas Ketenteraan adalah berdasarkan pangkat yang diberi.

post signature

0 comments:

Post a Comment

Tinggalkan sebarang komen disini, terima kasih.
(Sila guna nama sebenar anda ataupun nama yang boleh dikenali oleh kesemua anggota AW UIAM.)